česky | english

IANUA (Janička)

Speaker

Projekt Ianua Linguarum Reserata (Janička), registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0005, který realizuje společnost Scio ve spolupráci s Britskou Radou (British Council) za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR, se zaměřuje na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů základních škol. Na zúčastněných školách proběhne integrace metody CLIL* do výuky tématu Člověk a jeho svět za pomoci připravených video-lekcí, na 40 zúčastněných školách také za pomoci školních asistentů relokovaných na 9 měsíců na danou školu. Dále školy získají metodickou pomoc a poradenství při zvyšování jejich internacionalizace a pro učitele cizích jazyků i školení didaktických kompetencí k výuce cizích jazyků.
* CLIL – Content and Language Integrated Learning (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

Více o projektu »

Webinář

Webinář k programu Erasmus+
pro školy proběhne ve středu 25. února od 14 do 16 hod.

Více »

Seminář

Podpora rozvoje cizojazyčných kompetencí v Praze, Chomutově, Pardubicích a v Ostravě.

Více »

Školní asistenti

Hovoří plynně anglicky...

Více »

Zapojené školy

Školy, které jsou zapojené do projektu...

Více »