česky | english

Projekt

Projekt Ianua Linguarum Reserata (Janička), registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0005, který realizuje společnost Scio ve spolupráci s Britskou Radou (British Council) za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR, se zaměřuje na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů základních škol. Na zúčastněných školách proběhne integrace metody CLIL* do výuky tématu Člověk a jeho svět za pomoci připravených video-lekcí, na 40 zúčastněných školách také za pomoci školních asistentů relokovaných na 9 měsíců na danou školu. Dále školy získají metodickou pomoc a poradenství při zvyšování jejich internacionalizace a pro učitele cizích jazyků i školení didaktických kompetencí k výuce cizích jazyků.

* CLIL – Content and Language Integrated Learning (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality jazykové a odborné výuky jejich propojením metodou CLIL a zvýšením jazykové vybavenosti u učitelů základních škol. Souvisejícím cílem je zvýšení internacionalizace škol.

Cílová skupina

Do projektu je zapojeno přes 8000 žáků základních škol (z toho přes 1700 z malotřídních škol) a přes 600 učitelů (z toho přes 150 z malotřídních škol) ze všech krajů České republiky mimo Prahu.

Obsah projektu a podrobnosti realizace

Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím následujících aktivit:

Školní asistenti do škol

VideoCLIL

Internacionalizace škol

Podpora a vzdělávání učitelů cizích jazyků

Metody a formy práce

Školení a vzdělávací semináře, workshopy, dílny, diskuze, osobní, telefonické a on-line konzultace, koučink, mentoring, sdílení inspirace a zkušeností, síťování.